Vēstures un datorikas kopprojekts 7.c klasē

7.c klases skolēni datorikas stundu ietvarā, kurās bija jāapgūst tiešsaistes dokumentu un prezentāciju veidošana grupās, skolotājas Silvijas Zālītes vadībā realizēja vēstures skolotājas Dainas Tauriņas doto uzdevumu izveidot aprakstu un prezentāciju par vēl nemācītu tēmu, lai paveikto varētu prezentēt nākamajās vēstures stundās.

Katrai grupai vajadzēja veidot aprakstu un prezentāciju par kādu no senlatviešu ciltīm (kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši un sēļi) Krusta karu laikā Latvijā (12.gs.b.-13.gs.b.) pēc skolotājas dotiem jautājumiem.

Nelielam ieskatam paveiktajā viens apraksts un viena prezentācija.

Šis ieraksts tika publicēts Informātika, Mācību materiāli, Sociālās zinātnes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.